Νεα Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Δηλώσεων

05/06/2019

Παρατείνεται, μετά από απόφαση του Ελληνικού Κτηματολογίου, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού, μέχρι την 10η Ιουλίου 2019.

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

10/07/2019 Νεα Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Δηλώσεων (Περισσότερα...)

05/06/2019 Νεα Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Δηλώσεων (Περισσότερα...)

10/04/2019 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων (Περισσότερα...)

Παλαιότερες ανακοινώσεις...